cow shed design for 20 cows

dairy farm:- https://youtu.be/IOgaqUj2KFQ
dairy farm:- https://youtu.be/tjyIscnKftg
cow shed:-https://youtu.be/SbpE0yA_Xp8
santhi:-https://youtu.be/c4pVr7VkxuU
komari :-https://youtu.be/gNqyw_E3-rA
kidai maadu valarpu :-https://youtu.be/Ezlrfr91Lo0
mini dairy farm:-https://youtu.be/-cnXUgv7VLE
mini dairy:- https://youtu.be/GEATGgEzyQ8
Video Rating: / 5